Mer om oss

Företagssupport utvecklar expansiva och lönsamma företag som skapar sysselsättning och välfärd i Sverige!

Vi utvecklar Företag!

Mer om Företagssupport!

Företagen är Sveriges grund!

Människor behöver ett fungerande samhälle med välfärd, arbete och trygghet. Detta grundas i Sveriges företag och verksamheten inom Företagssupport fokuserar på att stödja startups samt utvecklingen av hållbara, säkra och expansiva företag!
Företagssupport är en del av SweInnvest AB som investerar i verksamheter som stödjer utvecklingen av livskraftiga företag som skapar sysselsättning och välfärd i Sverige.

Tillsammans bygger vi Sveriges framtid!

Vill Du utveckla Ditt företag?

Om Du vill veta mer, kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning om hur Du kan nå ut till fler med Dina produkter, tjänster och kunskap!