Företagets personal är viktiga för både den interna verksamheten avseende produktion och administration, men är även företagets ansikte utåt. En välmående och engagerad personal bidrar på flera sätt till att företaget expanderar och är lönsamt!

För välmående och engagerad personal!

System, tjänster och program för personalsupport!

onlinesupport-ikon
Onlineportal 24/7/365 med information och verktyg!

Din personalsupport är främst uppbyggd kring att information, instruktioner och utbildning finns att tillgå 24/7/365. Genom att erbjuda personalen en webbaserad portal, ges de möjligheten att få stöd när de behöver, oavsett tid på dygnet eller vart de befinner sig.

Onlineportalen gör det möjligt för Dig att få mer tid över till att möta och lyssna på personalen istället för att behöva skicka ut information, blanketter, instruktioner osv.

foretagssupport-ikon

Onlineprogram

Egna och andras kurser och vidareutbildning!

I onlineportalen får Du möjlighet att utveckla egna kurser och introduktioner för nyanställda. Du kan även länka in kurser och utbildningar från andra företag. Det kan exv vara instruktioner, vidareutbildning eller kurser i försäljning, kundvård, ledarskap osv.

Du kan i en kurs lägga in frågor, släppa information stegvis, följa deltagarens kursprestation samt deltagaren kan få kursintyg automatiskt efter godkända resultat.

course

Workshops

Workshops som engagerar personalen!

För företag som vill satsa på personalen, erbjuder vi workshops som genomförs på plats under en halv- eller heldag. En workshop gör det möjligt att utveckla en hel arbetsgrupp tillsammans och där de kan lära sig av varandra osv.

En workshop planeras och genomförs utifrån verksamhetens behov och kan exv fokusera på samarbete, kundfokus, kick-off osv. Workshop genomförs oftast på plats hos kunden.

 

process copy

Personalprocesser

Utvecklade ISO9001 rekryterings- och anställningsprocesser !

Du får vid beställning av Onlineportalen, tillgång till våra utvecklade personalprocesser som utvecklats enligt ISO9001. Dessa dokument och processer innehåller allt från hur Du rekryterar till avslut av personal.

En bra personalprocess minskar risken för dyrbara felrekryteringar samt gör att Du får mer tid över till att möta Din personal. Dokumenten är främst utvecklade i Word.

meeting

Mötesteknik

Effektivisera möten internt och externt!

Att veta hur Du genomför effektiva möten är viktigare än vad Du kanske tror!? 2 timmars möte per dag = 10 timmar per vecka plus förberedelsetid och efterarbete vilket kan leda till att möten upptar 30-50% av arbetstiden.

Ett bra möte består av 50% planering innan mötet, 10% under mötet och 40% efter mötet! En onlinekurs i mötesteknik samt tillhörande material ingår i Onlineportalen.

 

coach

Handledning

Personligt handledning och coachingprogram!

Om Du eller Din personal behöver ett mer personligt stöd, erbjuder vi handledning eller coachingprogram. Handledning/coaching genomförs vid ett antal förbokade tillfällen och kan användas som ett löpande personal-/chefsstöd eller vid tillfälliga behov av stöd.

Handledning och coaching genomförs vid möten eller via telefon, Skype eller andra onlinesystem. All handledning och coaching genomförs av certifierade coacher.

Vill Du veta mer?

Ensam är inte stark!

Tillsammans är vi starka!

Kraften och möjligheterna när många arbetar mot samma mål blir oerhört starkare än i jämförelse med om Du arbetar ensam. Genom att rekrytera rätt personal och ge dom stimulans, utmaningar, vidareutveckling och uppskattning kommer Ni att tillsammans kunna försätta berg!

FAQ

Vanliga frågor och svar!

Här hittar Du några vanliga frågor och svar:

Vi installerar en Onlineportal och gör grundinställningar med inloggningar, grundsidor samt länkar in Personalprocesser och onlinekursen i Mötesteknik. Vi förhandlar därefter med ett antal kursleverantörer och erbjuder fler kurser allt eftersom.

Alla företag som har fler än 5 anställda behöver vanligtvis se över hur information överförs och säkerställs så att personalen fungerar optimalt.

En snabb beräkning på en årslönekostnad på 350 000 kr och där 5% förloras av arbetskapaciteten hos en anställd pga bristande introduktioner, information och instruktioner kostar företaget 17 500 kr per år!

Du kan publicera vad som helst, text, dokument, instruktioner, videos, länkar, formulär osv.

Nej, det är väldigt enkelt och fungerar som en vanlig hemsida. Instruktioner finns i vår supportportal.

Ja, för alla vanligt förekommande mobiltelefoner med Android, IOS, Windows eller Html-5 dvs som kan använda internet fungerar dessa system. Tanke är att Din personal när som helst och var som helst, skall kunna nå informationen. Enda förutsättningen är att det finns internet!

Ja, Onlineportalen är möjlig att översätta till en mängd olika språk. Kontakta oss för mer information och offert.

Nej, Du kan flytta ut den till egen server, dock medför det en hel del extra arbete och kostnader för system som vi behöver debitera, kontakta oss för offert!

Vill Du utveckla personalen?

Om Du vill veta mer, kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning om hur Du kan utveckla välmående och engagerad personal.