GDPR & Allmänna villkor

Dessa villkor reglerar användandet av de tjänster som tillhandahålls av International Innovators LLC, nedan kallad IntInn och den part som använder tjänsten, nedan kallad Användaren.

Villkoren gäller från och med 2020-03-01 och tills vidare.

1 Användarkonto

Ett användarkonto krävs för att du ska kunna komma åt de skyddade delarna av IntInn. För att kunna skapa ett användarkonto krävs ett lösenord vilket anges vid registrering.

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och/eller kreditkort.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

2 Allmänna regler

För att alla skall trivas så bra som möjligt inom IntInn har vi identifierat ett antal förhållningspunkter. Dessa skapar en trivsam grund för alla!

– Du måste följa svensk lag när du använder IntInn.

Några enkla tips och förhållningsregler:

– Du får inte använda IntInn för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande. Till exempel så är hets mot folkgrupp, trakasserier, kränkningar, förtal, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material aktiviteter som kan vara stötande och olagliga.
– Länkningar till sajter som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som olagligt. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse.
– Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller copyrightskyddade filer (t.ex. mp3-filer med kända artister), eller länka till pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sajter.
– Avstå från alla former av intrångsförsök i IntInn´s system.
– Du får inte använda IntInn som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, skräppost eller kedjebrev.
– Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation.
– Ditt lösenord är din nyckel till IntInn och du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet.

Om Du bryter mot ovanstående allmänna regler kan Du bli avstängd från användning av IntInn´s system med omedelbar verkan.

3 Användaruppgifter

Vi månar om din personliga integritet. Genom att skapa ett konto på IntInn godkänner du att dina uppgifter sparas i våra register. Våra register följer dataskyddsförordningen (GDPR) och upprättas vid avtal mellan IntInn och våra kunder samt vid samtycke exv vid beställning av nyhetsbrev och marknadsföring av våra produkter och tjänster. Dina uppgifter kommer inte att säljas vidare till någon tredje part, däremot kan IntInn genom tredje part använda lagrad information för att informera om relevanta funktioner och tjänster, eller i syfte att utveckla IntInn. Observera att vi inte säljer eller på annat sätt distribuerar dina uppgifter vidare till någon tredje part utanför IntInn i marknadsföringssyfte.

Alla personuppgifter lagras i skyddade servrar, antingen lokalt i en dator/nätverk eller servrar online med lösenordsskydd, brandväggar och antivirussystem.

Användaruppgifterna sparas under tiden för avtalsförhållandet samt ytterligare ett (1) år därefter samt vid samtyckesförhållandet tills någon part avslutar samtycket exv genom att avbeställa nyhetsbrev. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Person som har ett avtal eller samtyckesförhållande med IntInn , kan när som helst begära ett utdrag för att kontrollera vilken information som finns lagrad. IntInn kommer skyndsamt rätta uppgifter som visar sig vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Vi skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

IntInn är personuppgiftsansvarig. Om du vill ha användarvillkoren förtydligade gå till ”kontakta oss” och skicka ett e-mail.

Rating

Delar av IntInn system innehåller funktioner för rating. Denna rating uppkommer utifrån kunders uppfattning om den användare som utfört uppdraget och sammanfattas i en rating från 1 -5, där 1 är lägst och 5 är bäst rating. Ratingförfrågan skickas till kunder efter utfört uppdrag.

Vid synpunkter eller klagomål på inkommen rating, hänvisas till skriftlig framställan tillsänd IntInn. Framställan skall innehålla uppgifter samt under lag vad som är orsaken till ratingen, om varför ratingen anses vara fel samt hur ratingen anses skall justeras. IntInn behandlar inkomna ärenden utifrån en oberoende kontakt mellan uppdragsgivare och användare/uppdragstagare. Vid allvarliga klagomål, återkommande klagomål eller vid grövre kriminalitet, kan användare avslutas av IntInn utan föregående varning.

4 Ansvar

IntInn friskriver sig från allt ansvar och skadeståndsanspråk genom parts användning av system samt genom de förmedlingar av problem, idéer, finansiering, kapital, specialister eller andra tjänster och produkter som härrör till mellanhavanden mellan andra parter. Parter erinras att skriva egna sekretessavtal eller andra bindande avtal som reglerar förhållanden och villkor mellan parterna. IntInn friskriver sig på samma sätt från ansvar att betala skatt, sociala avgifter, moms eller annan skatt som härrör till uppdrag som förmedlas mellan parter.

5 Innehåll och upphovsrätt

Alla immateriella och upphovsrättsliga rättigheter som finns på IntInn´s olika sidor, får inte kopieras, användas eller spridas och hänvisas till gällande lagstiftning om exv upphovsrätt. Vid köp av tjänst eller produkt från IntInn får tjänsten/produkten enbart anpassas och användas av köparen och inte på något sätt överlåtas, säljas vidare, kopieras eller användas utan IntInn´s skriftliga tillstånd. Alla intrång i IntInn upphovsrätt kommer att polisanmälas!

6 Användning av cookies och andra mätverktyg

Vi använder cookies för att underlätta användningen av vår webbplats och personaliserar vissa delar av innehållet. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Cookien hjälper annonssystemet att känna igen vilken typ av innehåll och vilka annonser som besökts på våra webbplatser. Informationen som sparas kan vara uppgifter om hur våra läsare har surfat på och använt våra webbplatser, om vilken webbläsare våra läsare använder, vilka annonser våra läsare har sett och hur de surfat mellan de olika webbplatserna som IntInn har ett samarbete med.

Vi använder statistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig information. Din IP-adress sparas för att du fullt ut skall kunna nyttja tjänsten samt av säkerhetsskäl då du själv aktivt registrerar dig på webbplatsen.

Syften:

 • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
 • Tillhandahålla anpassade annonser
 • Förbättra vår hemsida
 • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
 • Kontakta dig via e-post
 • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning
 • Låta systemet känna igen återkommande användare för att kunna anpassa tjänsterna.
 • Beräkna och rapportera användarantal och trafik.
 • Underlätta för dig att röra dig på webbplatsen.
 • Bygga segment och målgrupper i marknadsföringssyfte och för att kunna rikta annonser.
 • Minska reklam som är irrelevant för vissa målgrupper.
 • Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.

Ibland använder vi tredjepartscookies från andra företag (exv Google Analytics) för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar, underlätta annonshantering och för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. Vi använder ibland pixlar och genomskinliga gif-filer för att underlätta annonseringen på webben. Dessa filer kommer från vårt annonsnätverk och vår teknikleverantör. Filerna gör att annonssystemet känner igen cookies på din dator för att kunna förstå vilka annonser som ska visas eller vilka annonser som har visats i webbläsaren.

Så förhindrar du att cookies lagras:

– Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner.
– Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra tillgång till medlemssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga.

Mer information om hur du kan förhindra cookies kan du läsa på Post och Telestyrelsens sida http://www.pts.se/sv/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/.

7 Ändrade villkor

Vi kan från tid till annan komma att ändra dessa användarvillkor för att följa lagstadgade krav samt vår egen praxis för insamling och behandling av data. Genom att fortsätta använda IntInn anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om användare vill avsluta medlemskapet har användaren möjlighet att avregistrera sig från IntInn. Reglerna om upphovsrätt kvarstår att gälla även efter att medlemskap upphört.

Kompletteras av användarvillkor för diskussionsforum och sociala medier.

8 Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

error: Content is protected !!