Vill Ni garantera Er framgång genom kvalitet?

En kvalitetsprocess innebär att Ni undviker dyra felsatsningar och kvalitetsbrister.

Säkra Er kvalitet!

Genomför en QCERT-certifiering!

QCERT är en kostnadseffektiv lightversion av ISO 9001 samt ISO 14001 som innebär att Ni får en komplett genomgång samt dokumentation av verksamhetens arbetsprocesser. QCERT är främst utformat för mindre företag, som inte har tid eller resurser att genomföra en krävande ISO-certifiering, men som ändå behöver en certifiering vid exv upphandlingar etc.

Kvalitetscertifiering!

En QCERT kvalitetscertifiering är en ISO 9001 light, som innebär att Ni går igenom samt dokumenterar verksamhetens samtliga arbetsprocesser inom ledning, marknad, drift, HR och ekonomi.

Miljöcertifiering!

QCERT miljöcertifiering är en ISO14001 light, där Ni går igenom verksamhetens miljöpåverkan inom exv inköp, tillverkning, transporter och avfallshantering.

QCERT-S2S-small

Detta ingår!

  1. Ni genomgår en kort introduktionsutbildning och analyserar därefter verksamhetens olika delar.
  2. Ni samlar in Er befintlig dokumentation samt bygger in den i QCERT-systemet.
  3. Ni utvecklar de delar som brister alt saknas och bygger upp en fullständig processdokumentation.
  4. Ni verifierar QCERT-dokumentationen ute i verksamheten samt justerar avvikelser och förändringsbehov.
  5. Ni implementerar QCERT fullt ut.
  6. Årlig kontroll och utveckling av QCERT-dokumentationen.
Ja tack, vi vill veta mer!

Läs mer om QCERT!

Zuport genomför QCERT certifieringar i Sverige och på svenska. För att läsa mer om QCERT, besök deras hemsida:

Vill Du boka ett kostnadsfritt möte för att diskutera vad QCERT kan göra för Er?

Få fler och nöjda kunder!

Om Du vill veta mer, kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning om hur Du kan nå ut till fler med Dina produkter, tjänster och kunskap!

Zuport
error: Content is protected !!
Scroll to Top