Vill Ni veta hur företaget egentligen fungerar?

Genomför en öppen eller dold företagsanalys!

Ett bra råd för en säker tillväxt!

Ta reda på hur företaget fungerar innan Ni expanderar!

Det finns många fall av företag, som har växt snabbt, men som inte insett att de behövt säkerställa att hela verksamheten klarar av en expansion. Detta visar sig i så fall genom att det dyker upp kvalitetsbrister, olönsamhet, personalomsättning eller andra direkta eller indirekta kostnader.

Öppen företagsanalys!

En öppen företagsanalys sker genom att specialister inom olika områden, i samverkan med företagets egen personal, går igenom verksamheten. Fördelarna med denna analys, är att personalen är delaktiga i både analysen och kan förstå samt medverka till en utveckling.

Den öppna analysen sammanfattas i en rapport som lämnas till beställaren som underlag till vidare beslut och åtgärder.

Företagsanalys
Dold företagsanalys

Dold företagsanalys!

En dold företagsanalys genomförs oftast av en expert med kunskap och erfarenhet inom det aktuella området, när det finns skäl att nå förbi det som ofta göms när en synlig chef granskar alt för att nå ned förbi filtrerande chefsnivåer. En dold analys sker på distans och granskar vad som syns utifrån dvs vad företaget visar offentligt såsom hemsidor, offerter, årsredovisningar mm.

En fördjupad dold företagsanalys kan även ske genom att en oberoende konsult, anställs som en sk “Undercover Boss” för att syna verksamheten inifrån.

Den dolda analysen sammanfattas i en rapport som lämnas till beställaren som underlag till vidare beslut och åtgärder.

Not: En dold företagsanalys kan även ske i kombination med öppna analyser!

Företagsanalys

Kontroller kan exv. ske av:

  1. Ledning och löpande uppföljning av verksamheten?
  2. Driften avseende kvalitet och leveranser?
  3. Marknadsföringens effektivitet och resultat?
  4. Personalens nöjdhet och utveckling?
  5. Företagets ekonomi avseende tillväxt och lönsamhet?
  6. Kundvård?
  7. Innovation och utveckling?

Få fler och nöjda kunder!

Om Du vill veta mer, kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning om hur Du kan nå ut till fler med Dina produkter, tjänster och kunskap!