Vill Ni garantera Er framgång genom kvalitet?

En kvalitetsprocess innebär att Ni undviker dyra felsatsningar och kvalitetsbrister.

Säkra Er kvalitet!

Genomför en QCERT-certifiering!

QCERT är en kostnadseffektiv lightversion av “ISO 9001” samt “ISO 14001” som innebär att Ni får en komplett genomgång samt dokumentation av verksamhetens arbetsprocesser. QCERT är främst utformat för mindre företag, som inte har tid eller resurser att genomföra en krävande ISO-certifiering, men som ändå behöver en certifiering vid exv upphandlingar etc.

Kvalitetscertifiering!

En QCERT kvalitetscertifiering är en “ISO 9001” light, som innebär att Ni går igenom samt dokumenterar verksamhetens samtliga arbetsprocesser inom ledning, marknad, drift, HR och ekonomi.

Miljöcertifiering!

QCERT miljöcertifiering är en “ISO14001” light, där Ni går igenom verksamhetens miljöpåverkan inom exv inköp, tillverkning, transporter och avfallshantering.

QCERT Kvalitets och miljöcertifiering

Repetera det som fungerar, utveckla det som inte fungerar!

QCERT Kvalitets och miljöcertifiering

Detta ingår!

  1. Ni genomgår en kort introduktionsutbildning och analyserar därefter verksamhetens olika delar.
  2. Ni samlar in Er befintlig dokumentation samt bygger in den i QCERT-systemet.
  3. Ni utvecklar de delar som brister alt saknas och bygger upp en fullständig processdokumentation.
  4. Ni verifierar QCERT-dokumentationen ute i verksamheten samt justerar avvikelser och förändringsbehov.
  5. Ni implementerar QCERT fullt ut.
  6. Årlig kontroll och utveckling av QCERT-dokumentationen.
Ni kan som alternativ, anlita en extern certifieringskonsult, men vi råder till att göra det själv, då det både sparar pengar samtidigt som Ni lär Er företagets processer ordentligt.
Ja tack, vi vill veta mer!

Läs mer om QCERT!

Zuport genomför QCERT certifieringar i Sverige och på svenska. För att läsa mer om QCERT, besök deras hemsida:

Vill Du boka ett kostnadsfritt möte för att diskutera vad QCERT kan göra för Er?

Få fler och nöjda kunder!

Om Du vill veta mer, kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning om hur Du kan nå ut till fler med Dina produkter, tjänster och kunskap!