Använder ni effektiva system?

Optimal användning av smarta system ger ökad kvalitet, tillväxt och lönsamhet!

Smarta system ger ökad konkurrenskraft!

Få nöjda kunder, personal och ägare genom att använda smarta och optimerade system!

Digitaliseringen av vårt samhälle har gett oss många fördelar och är en mycket viktig konkurrensfaktor. Rätt system ger er möjlighet att erbjuda kunder bra produkter, tjänster och system. Det ger även möjligheter att öka personalens effektivitet , öka leveranskvalitet samt ge ökad lönsamhet.

En genomtänkt inköp och användning av system, med optimalt anpassade funktioner och användarvänlighet som används av er personal, ger både dessa effekter samt många fler beroende på verksamhet och systemområde.

Hitta system som passar er unika verksamhet!

Det finns en stor mängd av leverantörer, som alla erbjuder och vill sälja som bidrar till att öka verksamhetens effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Utmaningen är att hitta just det system som ger er de lösningar som ni behöver, både nu men framförallt framöver. Ett bra system är även öppet för integration med andra system.

Att köpa in ett system, som framöver behöver bytas ut är tidskrävande, dyrbart och kräver ny utbildning av alla användare. Ni kan även behöva utveckla ett eget system helt eller delvis.

En noggrann analys av behoven som kompletteras med en framtidsanalys är en viktig start i systemanalysen som ligger som grund till en kravspecifikation och inköp.

Kravspecifikation

Zuport deltar med utveckling i systemprojekt!

Zuport deltar i flera utvecklingsgrupper av systemlösningar ifrån tidig utvecklingsfas till lansering, där vi testar och bidrar med feedback och utveckling inom olika användningsområden som:

  • Projektledning
  • Marknadsföring
  • Rekrytering
  • Design
  • Onlinemöten
  • Onlineutbildning
  • Videoredigering
  • Bildredigering
  • Diskussionsforum
  • mfl
Zuport har access till +/- 400 system vilket ger stor förståelse och kunskap om olika system, deras användningsområden samt hur de kan optimera en verksamhet.

Få fler och nöjda kunder!

Om Du vill veta mer, kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning om hur Du kan nå ut till fler med Dina produkter, tjänster och kunskap!