Välkommen till Din startupaccelerator!

Hjälper Dig lyckas redan innan Du startat Ditt företag!

NU VÄNTAR ETT RIKTIGT ÄVENTYR!
och vi är med Dig längs äventyret för att hjälpa Dig lyckas snabbare och undvika dom värsta hindren!

Att starta och driva eget företag, är ett riktigt äventyr, som är fyllt med glädje, framgångar och möjligheter, men det väntar även faror, hinder och utmaningar.

Innan Du går vidare och startar eget företag, vill vi därför hjälpa Dig genom att testa, om Du verkligen är förberedd och har de förutsättningar som behövs för att Du ska lyckas!? Enligt Tillväxtanalys rapporteras 35% av nystartade företag vara i konkurs inom 3 år från start och i flera fall, kan det konstateras att vissa av dessa företag, borde aldrig ha startats! Eftersom vi bryr oss om Dig, vill vi inte att Du ska hamna där, som kan leda till att Du förlorar all Din investerade tid, energi och ekonomi, eller i värsta fall, förlorar värdefulla kontakter med partners, investerare, banker, familj och vänner samt får skulder resten av livet.

Läs rapporten om orsaker till att 35% av nya företag går i konkurs inom 3 år >>>

Så innan Du går vidare, testa kostnadsfritt (ca 10 minuter) om Du har de förutsättningar som behövs för att starta, driva och utveckla ett eget företag! Tänk så här, om Du har en bra affärsidé och har de förutsättningar som behövs, då kan Du inte misslyckas!

STEG 1 - ANALYSFAS
Har Du en bra plan för hur Du ska lyckas?

Startupacceleratorn hjälper företagare att utveckla de 6 övergripande delar, som alla behöver fungera för att företaget skall växa och vara lönsamt. I början är Du kanske ensam i alla funktioner, vilket förvisso är bra, för då lär Du Dig hur allt bör fungera, men Du får inte fastna i dessa funktioner, för då slår företaget i taket när Du inte hinner med! Du behöver en genomtänkt plan för hur Du inledningsvis arbetar själv och sen anlitar bra medarbetare som tar över olika delar när företaget växer.

LEDNING

Vem ska leda företaget och hur ska de konstant, följa upp och utveckla nya produkter och tjänster? Vem och hur sker kontroll av kvalitet och verksamhet?

MARKNAD

Finns det en realistisk marknadsplan? Vem sköter marknadsföring och anbud av företagets tjänster och produkter gentemot nya och gamla kunder?

DRIFT

Vem ska sköta företagets produktion/tillverkning? Hur ska företaget leverera sina tjänster och produkter i tid och med kvalitet? Vem ska sköta supporten?

Företagsutveckling
PERSONAL

Hur skall rekrytering och introduktioner ske av ny personal? Behövs en fungerande personalvård och vidareutveckling av anställd personal?

EKONOMI

Vem ska sköta fakturering, betala räkningar, löner och skatter? Vilka system ska användas och hur ska den löpande uppföljning av ekonomin genomföras?

DU SOM FÖRETAGARE

Hur ska Du ta hand om Dig själv och Din fysiska och psykiska hälsa? Kan Du få ihop arbete med vila utan att bli utbränd och sjuk?

STEG 2 - STARTA FÖRETAGET!
Nu är det dags att Du startar företaget!

När Du genomfört analysen och har en bra plan som Du ser håller, då är det dags att Du startar företaget! Det finns många saker att tänka igenom och få med redan vid bildandet av ett företag, särskilt om Ni är flera som startar företag tillsammans. Det handlar framförallt om bra avtal, vilket minskar konsekvenser av en eventuell framtida tvist mellan ägare (vilket tyvärr inte är ovanligt!).

Gör rätt från början!

STEG 3 - UPPSTARTSFAS

I uppstartsfasen arbetar vi tillsammans med Er och utvecklar de områden som behövs. 

SEO optimering

Företagsanalys

Öppen eller dold analys av företagets olika verksamhetsdelar som underlag till utveckling och ökad lönsamhet…

Marknadsprofil

Marknadsprofil

Allt börjar med att Ni har en tydlig kommunikation mot marknaden dvs att företagets “ansikte utåt” är attraktivt…

Marknadssupport

Marknadssupport

Med en kundfokuserad marknadsföring och försäljning ökar företagets tillväxt och lönsamhet…

Upphandlingssupport

Anbudssupport

Vi hjälper Er utforma och lämna in anbud på större upphandlingar samt kan bistå vid uppstart av större uppdrag…

Systemsupport

Onlinesupport

Era kunder behöver tydliga hemsidor och enkla onlinesystem med funktioner och support som behövs för att göra det enkelt att beställa…

Onlinestrategi

Systemsupport

Både ni och era kunder behöver tydliga och enkla system för att öka effektivitet, produktion, kvalitet och lönsamhet…

Mentorprogram

Ledningssupport

Personliga program inom handledning, coaching och mentorskap för Dig som driver och leder företag eller andra organisationer…

Kvalitetskontroll

Kvalitet & miljösupport

Väl fungerande kvalitets- och miljöprocesser, säkerställer en hög leveranskvalitet samt ett miljösäker verksamhet…

Rekryteringsstöd

HR support

Rätt rekryteringar av personal och samarbetspartners är avgörande för verksamhetens framtid…

Handla online

Investeringssupport

Letar ni efter investeringar för att expandera på nya marknader, lansera nya produkter och tjänster eller öka er vinst…

Sälja företag

Sälj ditt företag

Stöd vid förberedelser och försäljning, fusioner och förvärv av både lönsamma och icke lönsamma företag…

Supportsystem

Problemsupport

Stöd, rådgivning och support för att bistå våra kunder vid problem och utmaningar i verksamheten…

Vi garanterar att Du lyckas!

Undvik framtida problem och konkurs genom att testa om Du har förutsättningar för att lyckas med Ditt företag!