Välkommen till vår tillväxtaccelerator!

Ge Ert företag en boost av energi, kunskap och verktyg för att utveckla nya affärer, öka omsättning och lönsamhet!

Nå nya mål med företaget genom
STEG 1 - ANALYSFAS!

Tillväxtacceleratorn är en fullständig genomlysning av verksamhetens olika delar för att identifiera och utveckla de områden som hindrar ökad tillväxt och lönsamhet. Vi inleder genom att Ni berättar vad Ni gör, vart Ni är, vilka mål som finns samt vilka hinder som Ni identifierat. Tillväxtacceleratorn går därefter igenom de verksamhetsområden som berörs.

LEDNING

Fungerar ledningen optimalt, följer de konstant upp företaget olika delar samt utvecklar nya produkter och tjänster? Sker kontroller av kvalitet och övrig verksamhet?

MARKNAD

Hur fungerar marknadsföring och försäljning av företagets tjänster och produkter gentemot nya och gamla kunder, anbud samt förvärv av andra verksamheter?

DRIFT

Hur fungerar företagets produktion/tillverkning? Levererar företagets sina tjänster och produkter i tid och med kvalitet? Sköts  kundsupporten?

PERSONAL

Fungerar rekrytering och introduktioner av nya personal optimalt? Finns det en fungerande personalvård och vidareutveckling av anställd personal?

EKONOMI

Fungerar fakturering, betalas räkningar, löner och skatter i tid? Finns det en löpande uppföljning av det ekonomiska resultatet samt som justeras löpande?

DU SOM FÖRETAGARE

Hur mår Du som företagare/ledare? Hur är Ditt välmående och hälsa eftersom det är helt avgörande för företagets välmående, lönsamhet och utveckling!?

STEG 2 - UTVECKLINGSFAS

I utvecklingsfasen går vi igenom tillsammans med Er, samtliga av de företagstjänster som Zuport erbjuder och utvecklar de områden som behövs. 

SEO optimering

Företagsanalys

Öppen eller dold analys av företagets olika verksamhetsdelar som underlag till utveckling och ökad lönsamhet…

Marknadsprofil

Marknadsprofil

Allt börjar med att Ni har en tydlig kommunikation mot marknaden dvs att företagets “ansikte utåt” är attraktivt…

Marknadssupport

Marknadssupport

Med en kundfokuserad marknadsföring och försäljning ökar företagets tillväxt och lönsamhet…

Upphandlingssupport

Anbudssupport

Vi hjälper Er utforma och lämna in anbud på större upphandlingar samt kan bistå vid uppstart av större uppdrag…

Systemsupport

Onlinesupport

Era kunder behöver tydliga hemsidor och enkla onlinesystem med funktioner och support som behövs för att göra det enkelt att beställa…

Onlinestrategi

Systemsupport

Både ni och era kunder behöver tydliga och enkla system för att öka effektivitet, produktion, kvalitet och lönsamhet…

Mentorprogram

Ledningssupport

Personliga program inom handledning, coaching och mentorskap för Dig som driver och leder företag eller andra organisationer…

Kvalitetskontroll

Kvalitet & miljösupport

Väl fungerande kvalitets- och miljöprocesser, säkerställer en hög leveranskvalitet samt ett miljösäker verksamhet…

Rekryteringsstöd

HR support

Rätt rekryteringar av personal och samarbetspartners är avgörande för verksamhetens framtid…

Handla online

Investeringssupport

Letar ni efter investeringar för att expandera på nya marknader, lansera nya produkter och tjänster eller öka er vinst…

Sälja företag

Sälj ditt företag

Stöd vid förberedelser och försäljning, fusioner och förvärv av både lönsamma och icke lönsamma företag…

Supportsystem

Företagsdoktor

Stöd, rådgivning och support för att bistå våra kunder vid problem och utmaningar i verksamheten…

Grattis, vi garanterar Din utveckling!

Om Du vill veta mer hur Du får fart på företagets affärer, boka ett kostnadsfritt strategimöte!