Välkommen till vår tillväxtaccelerator!

Ge Ert företag en boost av energi, kunskap och verktyg för att utveckla nya affärer, öka omsättning och lönsamhet!

Nå nya mål med företaget genom
STEG 1 - ANALYSFAS!

Tillväxtacceleratorn är en fullständig genomlysning av verksamhetens olika delar för att identifiera och utveckla de områden som hindrar ökad tillväxt och lönsamhet. Vi inleder genom att Ni berättar vad Ni gör, vart Ni är, vilka mål som finns samt vilka hinder som Ni identifierat. Tillväxtacceleratorn går därefter igenom de verksamhetsområden som berörs.

LEDNING

Fungerar ledningen optimalt, följer de konstant upp företaget olika delar samt utvecklar nya produkter och tjänster? Sker kontroller av kvalitet och övrig verksamhet?

MARKNAD

Hur fungerar marknadsföring och försäljning av företagets tjänster och produkter gentemot nya och gamla kunder, anbud samt förvärv av andra verksamheter?

DRIFT

Hur fungerar företagets produktion/tillverkning? Levererar företagets sina tjänster och produkter i tid och med kvalitet? Sköts  kundsupporten?

PERSONAL

Fungerar rekrytering och introduktioner av nya personal optimalt? Finns det en fungerande personalvård och vidareutveckling av anställd personal?

EKONOMI

Fungerar fakturering, betalas räkningar, löner och skatter i tid? Finns det en löpande uppföljning av det ekonomiska resultatet samt som justeras löpande?

DU SOM FÖRETAGARE

Hur mår Du som företagare/ledare? Hur är Ditt välmående och hälsa eftersom det är helt avgörande för företagets välmående, lönsamhet och utveckling!?

STEG 2 - UTVECKLINGSFAS

I utvecklingsfasen går vi igenom tillsammans med Er, samtliga av de företagstjänster som Zuport erbjuder och utvecklar de områden som behövs. 

SEO optimering

Företagsanalys!

Öppen eller dold analys av företagets olika verksamhetsdelar som underlag till utveckling och ökad lönsamhet…

Handla online

Marknadsprofil!

Allt börjar med att Ni har en tydlig kommunikation mot marknaden dvs att företagets “ansikte utåt” är attraktivt…

Marknadssupport

Marknadsstöd!

Med en kundfokuserad marknadsföring och försäljning ökar företagets tillväxt och lönsamhet…

Handla online

Anbudsstöd!

Vi hjälper Er utforma och lämna in anbud på större upphandlingar samt kan bistå vid uppstart av större uppdrag…

Onlinestrategi

Onlinesystem!

Era kunder behöver tydliga och enkla onlinesystem med de funktioner och support som behövs för att göra det enkelt att köpa…

Kvalitetskontroll

Kvalitet & miljö!

Väl fungerande kvalitets- och miljöprocesser, säkerställer en hög leveranskvalitet samt ett miljösäker verksamhet…

Mentorprogram

Ledningsstöd!

Personliga program inom handledning, coaching och mentorskap för Dig som driver och leder företag eller andra organisationer…

Rekryteringsstöd

Rekryteringsstöd!

Rätt rekryteringar av personal och samarbetspartners är avgörande för verksamhetens framtid…

Supportsystem

Företagsdoktor!

Stöd, rådgivning och support för att bistå våra kunder vid problem och utmaningar i verksamheten…

Grattis, vi garanterar Din utveckling!

Om Du vill veta mer hur Du får fart på företagets affärer, boka ett kostnadsfritt strategimöte!